Lawrlwythwch y rhaglan ar gyfer 2016
http://www.cymdeithashanessirddinbych.cymru/
Lawrlwythwch y Trafodion
http://www.cymdeithashanessirddinbych.cymru/
Dolenni

Cyngor Sir Ddinbych
Prifysgol Glyndwr: Hanes


Archifau

Archifau Cenedlaethol
Archifau Cymru
Archifdy Sir Ddinbych
Archifdy Sir y Fflint
Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Gwasanaeth Archifau ac Astudiaethau Wrecsam
Gwasanaeth Archifau Conwy
Llyfrgell Genedlaethol Cymru


Archaeoleg

Amgueddfa Cymru
Amgueddfa Wrecsam
Cadw
Coflein
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Cymdeithas Hynafiaethau Cymru
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys