Lawrlwythwch y rhaglan ar gyfer 2016
http://www.cymdeithashanessirddinbych.cymru/
Lawrlwythwch y Trafodion
http://www.cymdeithashanessirddinbych.cymru/
Aelodaeth

Aelodau o'r Gymdeithas hawl i:

- Mynychu darlithoedd a theithiau yn y rhaglen gyfredol yn rhad ac am ddim.
- Derbyn cyfrol blynyddol y Trafodion yn rhad ac am ddim.

Tanysgrifiadau blynyddol unigol yn £ 25 y flwyddyn , yn daladwy ar 1 Ionawr . Pan fydd aelod newydd yn ymuno â'r Gymdeithas ar ôl 1 Medi mewn unrhyw flwyddyn , bydd y tanysgrifiad hefyd yn cynnwys y flwyddyn ganlynol. Mae pob unigolyn sy'n aelod efallai dod ag aelodau eraill o'r teulu neu aelwyd i gyfarfodydd y Gymdeithas.


I ymuno â'r Gymdeithas , lawrlwythwch , argraffwch a chwblhewch y ddwy ddogfen isod…:
1. Ffurflen gais aelodaeth a bancwyr archeb sefydlog
http://www.cymdeithashanessirddinbych.cymru/
2. Datganiad cymorth rhodd
http://www.cymdeithashanessirddinbych.cymru/
a dychwelyd y ddwy ffurflen i'r Trysorydd:

Dr. Chris Roberts
Trysorydd, Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych
23 Retreat Road
Richmond
Surrey
TW9 1NN

chris.k.roberts@btinternet.com
07584 188768

Aelodaeth bywyd unigol ar gael i unigolion am daliad untro o £750 i bob unigolyn . Os ydych yn dymuno cymryd aelodaeth oes, cysylltwch â'r Trysorydd.