Lawrlwythwch y rhaglan ar gyfer 2016
http://www.cymdeithashanessirddinbych.cymru/
Lawrlwythwch y Trafodion
http://www.cymdeithashanessirddinbych.cymru/
Stacks Image 8
Sefydlwyd Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych yn 1950 er mwyn ymchwilio i hanes y sir. Yr oedd yn ardal fwy na'r sir bresennol a grewyd yn 1996 gan ei bod yn cynnwys Wrecsam, Holt, Abergele, Bae Colwyn a Llanrwst yn ogystal â Llangollen a hen fwrdeisdrefi Dinbych a Rhuthun - dwy dref sydd yn dal i fod yn y sir gyfoes.

Y mae ei gweithgareddau yn cynnwys: Cyfarfodydd mewn gwahanol ganolfannau i wrando ar ddarlithoedd. Cyfarfodydd yn y maes mewn mannau hanesyddol. Cyhoeddi gwaith ymchwil mewn Trafodion blynyddol.
Cliciwch yma am fanylion ein rhaglen gyfredol…
http://www.cymdeithashanessirddinbych.cymru/